سفارش تبلیغ
صبا

دین یعنی اخلاق

جامعه ما دین رو به معنای واقعی هنوز نشناخته است...

-امروزه از هر کسی که بپرسیم مثلا فلان شخص دین دار هست یا خیر؟ مطمئنا از این سوال ، اینجور به ذهنش متبادر میشه که مثلا فلانی نماز میخونه یا خیر؟ روز میگیره یا خیر؟ و.....

در صورتی که اینها ظواهر امر هست و باطن چیز دیگه هست .

اینها فرع بر قضیه است و اصل چیز دیگر...

-شخصی در جمع اصحاب از پیامبر سوال کرد ؛ که دین چیست؟ پیامبر فرمود: خوش اخلاقی ، همین طور که ما تعجب کردیم از این پاسخ ، اون شخص هم تعجب کرد . انتظار داشت پیامبر در جوابش بگوید که دین مثلا نماز است و حج و روزه و خمس و..... عباداتی خاص، ولی پیامبر فرمود دین یعنی اخلاق نیکو . پس دوباره پرسید: دین چیست؟ پیامبر بار دوم هم، همان پاسخ رو فرمودند:  دین خوش اخلافی است.

باز هم تعجب و باز هم تکرار پرسش و باز هم همان پاسخ....

آن شخص به خیال خودش مثلا پیامبر حواسش نبوده.

برای بار چهارم پرسید ، این بار پیامبر فرمودند : أَ ما تفقه .. متوجه نشدی؟ دین یعنی أَن لا تغضب .. دین یعنی اصلا عصبانی نشوی .#میزان_الحکمه 5273

-دین دار واقعی شخصی تماما اخلاق مدار است.

دین خوش اخلاقی است...

-اصلا پیامبر برای اتمام حجت در بحث اخلاق مبعوث شدند. (أِنٌَما بُعِثتُ لِاُتَمِمَ مَکارِمَ الاخلاق)

-پس کسی که تمام عمر ، شبها به نماز بایستاد و روزها، روزه دار باشد، اما از اخلاق نیکو بویی نبرده باشد، یقینا ذره ای از اسلام و ذره ای از دین در وجودش نیست.

-احکام ظواهر دین هستند (درسته مهم هستند) ولی اصل قضیه چیز دیگه ست.

اون نماز خونی که بد اخلاق تر ش در عالم نیست مثل یک گردوی پوچ میمونه.

درسته ظاهر امر کامل و درسته اما درونش خبری از دین نیست و مثل گردوی پوچ به هیچ دردی نمیخوره...

-پس مواظب خوبی هاتون باشید......